01. Mình đẹp mình có quyền.

02. Mình được các Công ty săn lùng, mình phải chảnh.

03. Mình giỏi cho nên sếp phải chiều là đương nhiên.

04. Mình là CEO, việc gì phải nghe mấy đứa nhân viên.

05. Mình nắm nhân sự, các nhân viên khác phải nể, phải cầu cạnh mình chứ sao.

06. Mình đi học bao nhiêu là khóa học đắt tiền, mấy người làm gì đủ trình độ để nói chuyện.

07. Mình va chạm nhiều rồi, mấy cưng sao qua mặt chụy được.

08. Mình là người nổi tiếng mà, đi đâu ai cũng phải biết.

09. Mình đệp vậy sao mà ế được.

10. Mình hot thế, post stt mấy bạn phải like chớ!…

Kết: “Bạn rất là cái gì mà đếch là cái gì”…