Đọc và Đi

Popular

Lời nguyền trong đôi mắt

Gã thì bị dây leo quấn vào cổ xiết chặt cho đến chết, gã thì bị cây rừng đổ vào người đè chết,... Nhưng bọn họ đều chết với một điểm chung, tất cả đều mở mắt và như trông thấy điều gì đó thật ghê rợn.

Đời

Latest

All

Popular

Lời nguyền trong đôi mắt

Gã thì bị dây leo quấn vào cổ xiết chặt cho đến chết, gã thì bị cây rừng đổ vào người đè chết,... Nhưng bọn họ đều chết với một điểm chung, tất cả đều mở mắt và như trông thấy điều gì đó thật ghê rợn.

All

Top Rated

Em xin phép đi đái

Thưa với Chi Qua Qua, để có lương trả cho anh trong lúc khó khăn. Sếp của anh phải đi vay nợ, phải cầm cố,... phải xoay sở đến rụng hết mẹ cả lông đấy

All

Latest

All

Top Rated

Em xin phép đi đái

Thưa với Chi Qua Qua, để có lương trả cho anh trong lúc khó khăn. Sếp của anh phải đi vay nợ, phải cầm cố,... phải xoay sở đến rụng hết mẹ cả lông đấy